Skip navigatie

Home > Support > Handleiding Redactiesite > Geavanceerde functies > Database relaties beheren

Database relaties beheren

Redactiesite maakt voor bepaalde functies gebruik van relaties tussen databasetabellen en tussen tabellen en mapjes. De meest voorkomende relatie is tussen een informatietabel en een afbeeldingentabel. Door deze te definieren weet Redactiesite welke afbeeldingentabel geopend moet worden bijvoorbeeld wanneer u een afbeelding in een tekstveld wilt plaatsen.

Alle database relaties en nog enkele andere instellingen kunnen worden beheerd in de setup sectie. Klik aan de linkerkant onder cms op setup, en klik vervolgens bovenin het tabeloverzicht op het icoontje voor instellingen.

In het overzicht dat getoond wordt ziet u alle relaties en instellingen onder elkaar alfabetisch geordend op de eerste kolom.



In de eerste twee kolommen van het overzicht ziet u de tabellen en/of directories waartussen bepaalde relaties zijn gedefinieerd. Waar de tweede kolom leeg is gaat het om een instelling die betrekking heeft op een veld van de tabel uit de eerste kolom of op de tabel als zodanig. U kunt hier de volgende relaties en instellingen definieren.

Een relatie tussen een tabel en afbeeldingentabel

Een algemene relatie tussen tabellen en/of bestandenmappen

Een veld van een tabel instellen als categorieveld

Een veld van een tabel verbergen

Het script behorende bij een tabel instellen


Een relatie definieren tussen een tabel en afbeeldingentabel

Selecteer in de eerste kolom de tabel van waaruit een relatie wordt gedefineerd. Selecteer in de tweede kolom de afbeeldingentabel. In de derde kolom past het dropdownmenu zich dynamisch aan: u kunt daar nu kiezen voor drie opties:

Een koppeling via een bepaald veld uit de eerste tabel. U kunt per tabel meerdere velden definieren als koppelingsvelden naar een afbeeldingentabel.

Een algemene multimedia-koppeling (multimedia). Deze optie kiest u als in de eerste tabel geen apart veld gedefinieerd is voor afbeeldingskoppelingen, maar u wel afbeeldingen in tekstvelden wilt kunnen plaatsen.

Een algemene koppeling (-- koppeling --). In dit laatste geval wordtgeen speciale relatie voor afbeeldingentabellen gedefinieerd maar een algemene relatie tusen twee tabellen (Zie hieronder: Een algemene relatie definieren tussen tabellen en/of bestandenmappen).


Een algemene relatie definieren tussen tabellen en/of bestandenmappen

Selecteer in de eerste kolom de tabel van waaruit een relatie wordt gedefineerd. Selecteer in de tweede kolom de tabel of map waar naartoe u de koppeling wilt maken. N.B.: U kunt een relatie definieren tussen een tabel en zichzelf. Hierarchische tabellen zijn tabellen, die via het veld ’record’ aan zichzelf gerelateerd zijn.




In de derde kolom past het dropdownmenu zich dynamisch aan: u kunt daar nu kiezen voor twee opties:

Een koppeling via een bepaald veld uit de eerste tabel. U kunt per tabel meerdere velden definieren als koppelingsvelden naar een tabel of map.

Een algemene koppeling (-- koppeling --). Deze optie kiest u als u alleen wilt dat een bepaalde tabel of map verschijnt in venster waarmee u interne of externe liks kunt maken in een tekstveld.




Een veld van een tabel instellen als categorieveld

Soms is het handig waneer een veld zo is ingesteld dat deze een dropdown menu weergeeft met de verschillende eerder ingevulde waarden. Dat is handig als het veld wordt gebruikt om bijvoorbeeld een categorie aan te geven of de naam van een redactielid. U kunt een veld zo instellen door in de eerste kolom de betreffende tabel te selecteren, de tweede kolom leeg te laten en in de derde kolom het betreffende veld te selecteren.



In het voorbeeld hierboven zijn de velden ’categorie’ en ’naam’ zo ingesteld dat ze een dropdownmenu geven met daarin de waarden die in eerdere records in dit veld zijn ingevoerd.

Een veld van een tabel verbergen

Soms kan het handig zijn wanneer een veld uit een tabel niet zichtbaar wordt in het tabelformulier. Het gaat dan om een veld dat op een andere manier op de site gebruikt wordt en vanzelf een waarde krijgt, zonder dat u dat als gebruiker actief hoeft te doen in de Redactiesite. U kunt het betreffende veld verbergen door in de eerste kolom te klikken op de betreffende tabel, in de tweede kolom de optie ’Verberg veld’ te selecteren en in de derde kolom het betreffende veld.



Het script behorende bij een tabel instellen

Als er een relatie is gedefineerd tussen twee tabellen is het mogelijk om een interne link te maken tussen een record van de ene en een record van de andere tabel. Om de link te laten werken is het niet alleen van belang het id-nummer van het gelinkte record te kennen maar ook de naam van het script waarmee op de website het record geopend dient te worden. Om dat aan te geven kunt u gebruik maken van de setuptabel. U dient dit echter handmatig te doen: open de tabel ’setup’ met de verkenner en typ in de drie velden achtereenvolgens: de tabelnaam, het wordt ’script’ en de naam van het script.



Hieronder ziet u het effect van deze instelling in de praktijk. Wanneer u een interne link maakt vindt Redactiesite niet alleen het juiste id-nummer te vinden, maar ook het juiste script, in dit geval ’index.php’.