Skip navigatie

Home > Support > Handleiding Redactiesite > Geavanceerde functies > Tabellen beheren

Tabellen beheren

In Redactiesite kunt u ook de tabellen van de database beheren. U kunt nieuwe tabellen creeren, tabeldefinities wijzigen en tabellen verwijderen. Indien u het privilege hebt om het setup gedeelte van de Redactiesite binnen te gaan ziet u onder cms de optie setup staan. Klikt u daarop dan krijgt u een overzicht te zien van alle tabellen in de database.Het tabeloverzicht geeft alle tabellen in de database weer. In de meest rechtse kolom ziet u het aantal records van iedere tabel.

Redactiestie biedt op deze plek tevens de mogelijkheid om directories te definieren. Deze optie werkt echter alleen indien de directory wordt gecreeerd in een directory waarin geschreven mag worden. Dit is meestal niet het geval. De directories die in het overzicht worden getoond zijn de directories die in het privilege syseem zijn opgenomen.

N.B.: Bewerkingen op de database kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw website. U kunt met enkele klikken alle informatie van uw website verwijderen. Die kan niet meer terug gehaald worden. Weest u dus zeer voorzichtig met de mogelijkheden in deze sectie!


Een nieuwe tabel creeren

Wanneer u een nieuwe tabel wilt creeren dan klikt u bovenin op het icoontje voor een nieuwe tabel. U krijgt vervolgens een formulier te zien waarin u de tabeldefinitie kunt invoeren.

Redactiesite heeft een aantal voorgeprogrammeerde tabeldefinities voor veelgebruikte tabellen, zoals de multimediatabel (voor afbeeldingen), de informatietabel. etc.Tip: Het is ook mogelijkheid om een tabeldefinitie van een bestaande tabel te kopieren en deze in het formulier te plakken. Klik in het tabeloverzicht op de tabel waarvan u de tabeldefinitie wilt kopieren. Sleep met de muis over de tabeldefinitie en druk op CTRL-C of CMND-C. Open vervolgens het formulier voor het creeren van een nieuwe tabel, zet de cursor in het tekstveld en druk op CTRL-V of CMND-V.


Onderaan geeft u vervolgens de naam van de tabel en de tabel-alias op. Een tabel-alias bestaat uit twee woorden gescheiden door een dubbele punt. Het eerste woord is het kopje dat gebruikt wordt in het dropdown-menu van de Verkenner om de verschillende tabellen en mappen te groeperen. Het tweede woord is de naam waaronder u de tabel bekend wilt maken in het systeem.

Klik vervolgens op Create table. Als u geen fouten hebt gemaakt in de tabeldefinitie ziet u nu de nieuwe tabel in het alfabetisch geordende tabeloverzicht staan. Redactiesite geeft een melding als het niet gelukt is een nieuwe tabel te creeren. Een veel voorkomende fout is het ontbreken van komma’s tussen de verschillende velden in de definitie.

Een nieuw gecreeerde tabel wordt automatisch opgenomen in het privileges systeem, en is daar bekend onder de bij het creeren opgegeven tabel-alias. Gebruikers met de functie webmaster hebben onmiddellijk op het hoogste niveau (all) toegang tot de tabel.

De tabeldefinitie wijzigen

Wijzigingen aanbrengen in de tabeldefinitie van een bestaande tabel kan ernstige gevolgen hebben voor de inhoud van die tabel en daarmee voor uw website. Wees hier daarom voorzichtig mee.

U kunt de tabeldefinitie wijzigen door in het tabeloverzicht te klikken op de tabel die u wilt wijzigen. U krijgt vervolgens de tabeldefinitie van de tabel te zien.Bovenaan ziet u de naam van de tabel plus het aantal records in de tabel. U kunt de tabeldefinitie wijzigen door velden aan de tabeldefinitie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Een veld toevoegen. Klik bovenin het venster op het icoontje voor een nieuw veld. U krijgt vervolgens een eenvoudig formulier te zien waarin u een veldnaam en veldtype kunt invoeren. U kunt bovendien aangeven waar in de tabeldefinitie het nieuwe veld toegevoegd moet worden. Dit kan van belang zijn omdat het wijzigingsformulier voor een tabel wordt gegenereerd op basis van de tabeldefinitie. Geeft u niets aan dan wordt het nieuwe veld toegevoegd aan het einde van de tabeldefinitie.
Klik vervolgens op Opslaan en het nieuwe veld verschijnt in de tabeldefinitie op de plaats die u heeft aangegeven.

Een veld wijzigen. Klik in de tabeldefinitie op de naam van het veld dat u wilt wijzigen. In het formulier dat nu verschijnt kunt u zowel de veldnaam als het veldtype wijzigen.

N.B.: Wijzigingen aanbrengen in het veldtype kan tot gevolg hebben dat de bestaande informatie in dat veld voor de hele tabel verwijderd wordt!


Velden verwijderen uit de tabeldefinitie. U verwijdert een of meer velden uit de tabeldefinitie door deze in de tabeldefinitie aan te vinken en te klikken op het vuilnisemmertje bovenaan het scherm.
N.B.: Het verwijderen van velden uit de tabeldefinitie betekent dat alle informatie die in die velden is opgeslagen eveneens wordt verwijderd.


Tabellen verwijderen

U kunt tabellen uit de database verwijderen door in het tabeloverzicht de betreffende tabellen aan te vinken en vervogens te klikken op het vuilnisemmertje bovenaan het venster.Een aantal tabellen die nodig zijn voor het goed functioneren van de Redactiesite zelf kunnen niet verwijderd worden. Het gaat om de toegangsrechtentabel, de tabel waarin de eigenaren van specifieke records worden bijgehouden en de setup tabel die gebruikt wordt voor het beheren van de database-relaties (zie volgende paragraaf).