Skip navigatie

Home > Support > Handleiding Redactiesite > Hoe wijzig ik de inhoud van mijn website? > Pagina's opmaken en verwijzingen maken

Pagina's opmaken en verwijzingen maken

De informatie op een pagina staat in verschillende velden. Informatie als titels, de datum, sectie of categorie staat in kleinere (tekst-)velden, de tekst zelf staat in langere tekstvelden.

Kleinere tekstvelden

De kleinere tekstvelden zijn bedoeld voor teksten van een regel: bijvoorbeeld titels, namen etc. De maximale lengte is afhankelijk van de tabeldefinitie, maar nooit langer dan 255 tekens.

Sommige tekstvelden zijn zo ingesteld dat ze een dropdown menu weergeven met de verschillende eerder ingevulde waarden. Dat is handig als een tekstveld wordt gebruikt om bijvoorbeeld een categorie aan te geven of de naam van een redactielid. Een nieuwe categorie of naam kan dan worden toegevoegd door rechts van het tekstveld op het icoontje te klikken.Grotere tekstvelden
De grotere tekstvelden van het formulier, bedoeld voor teksten langer dan één regel, bieden een aantal handige tools om de tekst op te maken. Hieronder volgt per tool een korte uitleg:

Tekst vet maken: selecteer de tekst die u vet wilt maken en klik rechts van het tekstveld op het icoontje met de vetgedrukte B. De Verkenner zet de juiste HTML-code rondom de geselecteerde passage.

Tekst cursief maken: selecteer de tekst die u cursief wilt maken en klik rechts van het tekstveld op het icoontje met de schuingedrukte I. De Verkenner zet de juiste HTML-code rondom de geselecteerde passage.

Interne verwijzing maken: selecteer de tekst die u aanklikbaar wilt maken en klik rechts van het tekstveld op het icoontje met het wereldbolletje en schakeltje. In het dialoogvenster dat verschijnt klikt u op de directory of tabel om een interne verwijzing te maken, naar een bestand of andere pagina van uw website. Welke directories of tabellen verschijnen is afhankelijk van de instellingen in de setup-sectie van de Redactiesite. Klik op OK om de Verkenner de juiste HMTL-code in het tekstveld te laten zetten. Klik op Annuleren als u wilt terugkeren naar het tekstveld zonder dat de Verkenner HTML-code plaatst.
Externe verwijzing maken: selecteer de tekst die u aanklikbaar wilt maken en klik rechts van het tekstveld op het icoontje met het wereldbolletje en schakeltje. In het dialoogvenster dat verschijnt typt u achter URL het internetadres waarnaar u wilt verwijzen. Kies vervolgens uit het dropdown menu daaronder of deze verwijzing in hetzelfde venster of in een nieuw venster geopend moet worden. Klik op OK om de Verkenner de juiste HMTL-code in het tekstveld te laten zetten. Klik op Annuleren als u wilt terugkeren naar het tekstveld zonder dat de Verkenner HTML-code plaatst.

Een email-adres ïïïïïïïïïïïïïïïaanklikbaarïïïïïïïïïïïïïïï maken: selecteer het emailadres dat u aanklikbaar wilt maken, druk vervolgens op de toetscombinatie CTRL-C (of COMMAND-C). Klik vervolgens rechts van het tekstveld op het icoontje met het envelopje. Zet het emailadres in het dialoogvenster met de toetscombinatie CTR-V (of COMMAND-V) en klik op ïïïïïïïïïïïïïïïOKïïïïïïïïïïïïïïï. De Verkenner zet nu HTML-code rondom het emailadres.

Een lijst maken: plaats de cursor in het tekstveld op de plaats waar de lijst moet komen en klik rechts van het tekstveld op het icoontje met het lijstje. In het dialoogvenster typt (of kopieert) u de lijst-onderdelen (list items). Deze worden van elkaar onderscheiden door een harde return. Klik op OK om de Verkenner de juiste HMTL-code in het tekstveld te laten zetten. Klik op Annuleren als u wilt terugkeren naar het tekstveld zonder dat de Verkenner HTML-code plaatst.

Een afbeelding plaatsen in de tekst (alleen als de tabel gekoppeld is aan een Afbeeldingentabel): plaats de cursor in het tekstveld op de plaats waar u de afbeelding wilt plaatsen. Klik rechts van het tekstveld op het icoontje met groen bergje en zonnetje. Selecteer in het dialoogvenster de afbeelding die u wilt plaatsen en klik op OK.
TIP: Het dialoogvenster voor afbeeldingen plaatsten biedt een handige zoekfunctie om snel de gewenste afbeelding vinden. Zodra u in het veld Recordnaam begint te typen selecteert deze zoekfunctie de afbeeldingen die aan de zoekterm voldoen.


In het volgende scherm van het dialoogvenster kunt u aangeven of u een alttekst en/of title bij de afbeelding wilt hebben, of en hoe u de afbeelding wilt uitlijnen, of er een rand om de afbeelding heen moet, etc. Klik vervolgens weer op OK om de Verkenner de juiste HTML-code in het tekstveld te laten zetten.

Het dialoogscherm voor het plaatsen van afbeeldingen

N.B.: De alttekst wordt door Internet Explorer getoond wanneer u met uw muis over de afbeelding gaat. Andere browser gebruiken daarvoor de title.
N.B.: De optie lightbox werkt alleen bij websites waarbij deze functie is geïmplementeerd. U gebruikt deze optie als u een kleine versie van een afbeelding op uw webpagina wilt tonen, waarbij de afbeelding in het oorspronkelijke grotere formaat wordt getoond als er op wordt geklikt. Bijvoorbeeld:

Blue lagoon
Klik op de foto om deze in groter formaat te bekijken.

Een afbeelding uploaden: Is de afbeelding (nog) niet aanwezig in de database, dan kunt u de nieuwe afbeelding uploaden door in het eerste dialoogvenster bovenaan te klikken op het icoontje van een nieuwe afbeelding. Onderin het dialoogvenster klikt u vervolgens op Bladeren. Selecteer de afbeelding op uw computer en klik vervolgens op Uploaden. De afbeelding verschijnt nu in de lijst. Selecteer het en vervolg de stappen die hierboven beschreven staan, om de afbeelding in de tekst te zetten. Zie verder ook Een afbeeldingen toevoegen aan een Afbeeldingentabel.


Een nieuwe afbeelding uploaden

Koppelingsvelden: paginaïïïïïïïïïïïïïïïs, bestanden en afbeeldingen

Behalve dat u in een groter tekstveld kunt verwijzingen kunt maken naar bestanden of andere paginaïïïïïïïïïïïïïïïs, of afbeeldingen kunt plaatsen, kent Redactiesite ook de mogelijkheid aparte velden te definiëren voor verwijzingen naar bestanden, andere paginaïïïïïïïïïïïïïïïs of afbeeldingen. Of deze velden gekoppeld zijn is herkenbaar aan icoontjes aan de rechterkant van het veld.
Wat er met de verwijzing op de pagina van uw website gedaan wordt is afhankelijk van de manier waarop uw website geprogrammeerd is. Afbeeldingen die zo aan uw pagina gekoppeld zijn verschijnen meestal op een vaste plaats en in een vaste breedte op uw pagina. Gekoppelde bestanden kunnen worden gedownload via een icoontje, of - indien het om audio- of video-bestanden gaat - de pagina opent automatisch een mp3- of video-player om het bestand af te spelen. Een verwijzing naar een andere pagina kan op een vaste plaats op de pagina geplaatst worden om de navigatie tussen paginaïïïïïïïïïïïïïïïs te vergemakkelijken.Paginaïïïïïïïïïïïïïïïs aan elkaar koppelen: ziet u een icoontje met wereldbolletje en schakel dan is het veld gekoppeld aan een tabel. Dat kan dezelfde tabel zijn maar kan ook een andere tabel zijn. Klikt u op het icoontje dan kunt u in het dialoogvenster bladeren naar de juiste pagina (of record). Selecteer deze, en klik op OK om de Verkenner de juiste HTML-code in het veld te laten plaatsten. Klik op Annuleren als u terug wilt keren zonder een koppeling te maken.

Bestanden koppelen aan een pagina: ziet u een icoontje met open mapje dan is het veld gekoppeld aan een directory. Klikt u op het icoontje dan kunt u in het dialoogvenster bladeren naar het juiste bestand. Selecteer deze, en klik op OK om de Verkenner de juiste HTML-code in het veld te laten plaatsten. Klik op Annuleren als u terug wilt keren zonder een koppeling te maken.

Afbeeldingen koppelen aan een pagina: ziet u een icoontje met groen bergje en zonnetje, dan is het veld gekoppeld aan een Afbeeldingentabel. Klikt u op het icoontje dan kunt u in het dialoogvenster de gewenste afbeelding selecteren. Klik vervolgens weer op OK om de Verkenner de juiste HTML-code in het tekstveld te laten zetten. Is de afbeelding (nog) niet aanwezig in de database, dan kunt u de nieuwe afbeelding eerst uploaden door in het eerste dialoogvenster bovenaan te klikken op het icoontje van een nieuw item. Onderin het dialoogvenster klikt u vervolgens op Bladeren. Selecteer de afbeelding op uw computer en klik vervolgens op Uploaden. De afbeelding verschijnt nu in de lijst. Selecteer het en klik op OK om de afbeelding aan de pagina te koppelen. Zie verder ook Een afbeeldingen toevoegen aan een Afbeeldingentabel.


TIP: Het dialoogvenster voor gekoppelde tabellen biedt een handige zoekfunctie om snel de gewenste afbeelding of het gewenste record te vinden. Zodra u in het veld Recordnaam begint te typen selecteert deze zoekfunctie de afbeeldingen of records die aan de zoekterm voldoen.


Trefwoorden en opties

Ten slotte kent Redactiesite de mogelijkheid om trefwoorden te plaatsen bij paginaïïïïïïïïïïïïïïïs en om relaties te leggen van meerdere records met meerdere records uit een andere tabel.

Trefwoorden: U kunt aan een tabel trefwoorden koppelen. Trefwoorden bieden de mogelijkheid om de vindbaarheid van records uit een tabel te verbeteren of om records met elkaar te associëren door deze hetzelfde trefwoord toe te kennen.

Opties: De mogelijkheid om relaties te leggen tussen de records van een tabel met meerdere records van een andere tabel is handig als u bijvoorbeeld werkt met een ledentabel met de mogelijkheid om per lid aan te geven welke diensten (opties) deze wel en welke deze niet wil afnemen. Indien uw website zo is ingericht ziet u onderaan het formulier de opties uit de optietabel met checkboxen. Door deze aan of uit te vinken geeft u aan welke diensten wel en welke niet door het lid worden afgenomen.