Skip navigatie

Home > Support > Handleiding Redactiesite > Hoe wijzig ik de inhoud van mijn website? > Informatie, afbeeldingen of bestanden verplaatsen, kopieren of verwijderen

Informatie, afbeeldingen of bestanden verplaatsen, kopieren of verwijderen

Verplaatsen en kopiëren

Zowel de hiërarchische tabel als de directories bieden mogelijkheden om mapjes of subdirectories aan te maken en records of bestanden van de ene naar het andere map of directory te verplaatsen of te kopiëren. Vink de records of de bestanden aan die u wilt verplaatsen of kopiëren. Klik vervolgens ofwel op het icoontje met de schaar (knippen) of op het icoontje voor kopiëren. Navigeer naar de juiste map en klik daar op het icoontje van plakken.Volgorde wijzigen van records in een tabel

Sommige tabellen maken gebruik van een zogenaamd ‘volgorde-veld’ om de volgorde van presentatie van de informatie te bepalen. In het overzichtsvenster van de Verkenner zijn deze tabellen herkenbaar aan de rode pijltjes. Deze rode pijltjes zijn aanklikbaar en kunnen gebruikt worden om een record omhoog of omlaag te verplaatsen. Het record wisselt van plaats met het record er direct boven of er direct onder.

TIP: Wilt u in één keer meerdere records in volgorde omhoog of omlaag verplaatsen dan kunt u gebruik maken van een eigenschap van de Verkenner, namelijk om bij het plakken records altijd onderaan aan de lijst toe te voegen. Indien u bijvoorbeeld de bovenste drie records knipt en direct terug plakt in dezelfde map zullen ze alledrie onderaan de lijst worden gezet.


Informatie of bestanden verwijderen

Zoek met behulp van de Verkenner de records of bestanden op die u wilt verwijderen. Vink deze records of bestanden in het overzicht aan en klik op bovenaan op het prullenbakje. De Verkenner waarschuwt u dat u op het punt staat om informatie te verwijderen. Klik op ‘OK’ om uw keuze te bevestigen.

N.B.: Wanneer u informatie verwijdert waarnaar vanuit een andere pagina wordt verwezen, dan zal die verwijzing niet langer geldig zijn. Een klik op zo’n gebroken link kan resulteren in een foutmelding.


Wanneer u in een hiërararchisch geordende tabel mapjes probeert te verwijderen die niet leeg zijn zal de Verkenner u waarschuwen met de mededeling dat de map niet leeg is. De Verkenner zal de verwijder-opdracht dan niet uitvoeren.N.B.: Records of bestanden die u verwijdert, worden door Redactiesite in de prullenmand geplaatst.


U kunt records ook afzonderlijk verwijderen indien u dit hebt geopend. Klik bovenaan het formulier op prullenbakje. Klik vervolgens op ‘OK’ om
uw keuze te bevestigen.N.B.: Bij hiërarchisch geordende tabellen verwijdert u met deze tweede verwijder-optie in één keer een mapje met alle inhoud. U wordt niet gewaarschuwd als het mapje niet leeg is. Weest u dus voorzichtig met deze optie!


Afbeeldingen verwijderen

Wanneer u een record verwijdert dat verwijst naar een afbeelding, dan wordt de afbeelding zelf niet verwijderd. Wilt u de afbeelding zelf verwijderen, dan moet u deze opzoeken in de plaatjestabel en daar verwijderen.

Wanneer een plaatje verwijderd wordt, kijkt de Verkenner of er tabellen gerelateerd zijn aan de Afbeeldingentabel. Indien dat het geval is worden alle verwijzingen naar de verwijderde plaatjes uit de betreffende tabellen verwijderd.

N.B.: Deze functie geldt niet voor plaatjes die in tekstvelden zijn geplaatst. De verwijzingen daarin zult u handmatig uit de tekstvelden moeten verwijderen als u afbeeldingen verwijdert uit een afbeeldingentabel.