Skip navigatie

Home > Support > Handleiding Redactiesite > Hoe wijzig ik de inhoud van mijn website? > Informatie, afbeeldingen of bestanden toevoegen

Informatie, afbeeldingen of bestanden toevoegen

Informatie toevoegen aan een tabel

Open de betreffende tabel door deze te selecteren in de Verkenner, of – als de tabel al is geselecteerd – door op het pijltje naast het woord verkenner te klikken. In het geval van een hiërarchisch geordende tabel navigeert u eerst door de tabel totdat u het mapje hebt geopend waaraan u de nieuwe informatie wilt toevoegen.

U klikt vervolgens boven het tabeloverzicht op het icoontje voor nieuw item (of indien van toepassing: nieuwe map). U krijgt nu een eenvoudig invulformulier te zien. In het invulformulier kunt u de informatie typen die u op uw website wilt plaatsen. De informatie wordt verdeeld over verschillende velden.

Verderop in deze handleiding leggen wij u uit hoe u pagina’s kunt opmaken en verwijzingen kunt maken. Heeft u alle informatie op de juiste plaats in het invulformulier geplaatst, klik dan op het gele icoontje voor Opslaan bovenaan de pagina. Ga vervolgens naar uw website (die u geopend heeft in een tweede venster of tabblad!), klikt op reload of refresh om het resultaat te bekijken.N.B.: de Verkenner waarschuwt u wanneer u nieuwe informatie toevoegt en u nog niet op ‘Opslaan’ heeft geklikt.


Afbeeldingen toevoegen

Open de betreffende Afbeeldingentabel door deze te selecteren in de Verkenner, of – als de tabel al is geselecteerd – door op het pijltje naast het woord verkenner te klikken. Klik vervolgens boven het tabeloverzicht op het icoontje voor nieuw item. In het invulformulier dat verschijnt klikt u op de button met het opschrift ‘Bladeren’. U kunt nu op uw computer de afbeelding selecteren die u wilt opslaan in de Afbeeldingentabel. Klik vervolgens op ‘Opslaan’ en de afbeelding wordt opgeslagen. Afhankelijk van uw Internet-verbinding en de grootte van de afbeelding kan dit enige tijd duren.Beperkingen bij het opslaan van afbeeldingen in Afbeeldingentabellen

Redactiesite accepteert enkel afbeeldingen van het gif-, jpeg- of png-formaat. Te grote (foto-)bestanden kunnen - afhankelijk van de instellingen van uw account - mogelijk door door de server niet worden verwerkt. U kunt indien dat toch nodig is Digital Wingz vragen de instellingen voor uw account te wijzigen.

N.B.: Foto’s genomen met een digitale camera hebben in de regel een te hoge resolutie voor onmiddellijk gebruik op Internet. Te grote bestanden worden, mits ze door de server kunnen worden verwerkt, door Redactiesite automatisch tot een resolutie van maximaal 800 pixels. Een breedte van 500 pixels is in de regel voldoende.

TIP: Het tabeloverzicht van Afbeeldingentabellen geeft de grootte in bytes weer van de afbeeldingen in de tabel. De waarden die u daar ziet behoren in de regel niet groter te zijn 30 Kb!
Afbeeldingen aanpassen tijdens het opslaan in de Afbeeldingentabel

Redactiesite biedt een eenvoudige functie om afbeeldingen van het jpeg-formaat of png-formaat aan te passen tijdens het opslaan in de Afbeeldingentabel. Redactiesite biedt daarbij twee opties:

Behoud breedte : hoogte. Indien u voor deze optie kiest kunt u of de breedte of de hoogte (in pixels) opgeven en zal de Verkenner de afbeelding verkleinen of vergroten (afhankelijk van de afmetingen van het origineel), waarbij de verhouding tussen hoogte en breedte behouden blijft.

Met het dropdown-menu kunt bepalen waar de uitsnede wordt gemaakt: links boven, midden boven, rechts boven, links midden etc. Indien u vervolgens zowel de breedte als de hoogte (in pixels) opgeeft en beide waarden vallen binnen de afmetingen van het origineel, dan zal de Verkenner een uitsnede maken uit de originele afbeelding.
N.B.: Vanzelfsprekend geeft een goed programma voor beeldbewerking een beter resultaat bij het aanpassen van formaat etc van afbeeldingen.


Bestanden toevoegen aan een directory

Open de betreffende directory door deze te selecteren in de Verkenner, of – als de directory al is geselecteerd – door op het pijltje naast het woord verkenner te klikken. Indien u het bestand wilt toevoegen aan een van de subdirectories klikt u eerst op het gele mapje van de subdirectory om die te openen.Klik boven het overzicht op het icoontje voor nieuw bestand. Klik vervolgens op Bladeren en selecteer op uw computer het bestand dat u wilt toevoegen. Klik vervolgens op ‘Opslaan’. Het bestand of document wordt nu opgeslagen in de geselecteerde directory. Afhankelijk van de grootte van het bestand en uw internet-verbinding kan dit even duren.

N.B.: Te grote bestanden kunnen - afhankelijk van de instellingen van uw account - mogelijk door door de server niet worden verwerkt. U kunt indien dat toch nodig is Digital Wingz vragen de instellingen voor uw account te wijzigen.

N.B.: Indien u een bestand wilt opslaan in een directory en daar staat reeds een bestand met dezelfde naam dan zal de Verkenner het nieuwe bestand hernoemen door een volgnummer achter de bestandsnaam te plaatsen.
Wilt u subdirectories aanmaken, klik dan op het icoontje voor nieuw mapje. Typ de naam van de nieuwe directory en klik op Opslaan. Verderop in deze handleiding leert u hoe u bestanden kunt verplaatsen van de ene naar de andere directory.