Skip navigatie

Home > Support > Handleiding Redactiesite > Waar begin ik? > Navigeren en zoeken

Navigeren en zoeken

De Verkenner

Alle informatie in de database tabellen en directories van uw website kunt u benaderen met de Verkenner van de Redactiesite. De Verkenner geeft in een dropdown menu die tabellen en directories weer waar u toegang toe hebt. De Verkenner groepeert de tabellen en directories onder kopjes. Het selecteren van een tabel of directory resulteert er in dat de Verkenner deze automatisch opent en een overzicht biedt van (een selectie van) de tabel of directory.
Is de tabel of directory reeds geopend en wilt u naar het beginoverzicht, klik dan op het pijltje rechts naast het woord verkenner.

Standaard geeft de Verkenner een overzicht van de tien laatst toegevoegde records in de tabel of bestanden in de directory. De volgorde loopt van laatst toegevoegd naar eerder toegevoegd, tenzij het een tabel met rode volgorde-pijltjes betreft. Dan wordt de volgorde bepaald met behulp van de rode pijltjes.Van een tabel geeft de Verkenner in het overzicht van ieder record naast het id-veld en eventuele rode pijltjes de eerste twee velden van de tabeldefinitie weer.

Het overzichtsvenster aanpassen

De Verkenner van Redactiesite biedt vele mogelijkheden om het overzicht aan te passen. U kunt de volgorde aanpassen door te klikken op een van de veldnamen in de bovenbalk van het overzicht. Een klik op de veldnaam ‘datum’ laat het overzicht ordenen op datum. Een tweede klik op dezelfde veldnaam wijzigt de volgorde: in plaats van van hoog naar laag wordt de volgorde van laag naar hoog. Een pijl omhoog of omlaag direct naast de veldnaam geeft aan op welk veld het overzicht geordend is en of dit van laag naar hoog of van hoog naar laag is.

U kunt ook het overzicht van het aantal velden uitbreiden of juist verkleinen door te klikken op de pijltjes helemaal rechts in de bovenbalk van het overzicht ‘(kolom erbij’, ‘kolom eraf’). Alle velden kunnen zo in beeld gebracht worden. Ten slotte kunt u rechts direct boven de tabel u aantal records per pagina kiezen: 10, 25, 50 of 100.

Bladeren en navigeren

In de balk onderaan het overzicht vindt u links een reeks cijfers ingesloten door twee pijlen. Hiermee kunt u door het overzicht van de records in de tabel bladeren. Met de pijlen kunt u de volgende of de vorige serie records in beeld krijgen. De cijfers er tussenin geven de tussenliggende pagina’s aan.Navigeren door de hierarchisch geordende tabel

De hierarchische geordende tabel biedt een aantal extra navigatiemogelijkheden, naast die hierboven zijn besproken.Mapjes worden geopend door op het gele mapje te klikken. U kunt hiermee steeds dieper in de hierarchie van de tabel afdalen. Met het gele icoontje direct boven de balk met de veldnamen kunt u weer terugkeren naar een hoger niveau. Direct boven het icoontje ziet u op welk niveau in de hierarchische tabel u zit. De niveaus zijn aanklikbaar. Het meest links staat de naam van de tabel. Als u daar op klikt keert u terug naar het hoogste niveau van de tabel. U kunt ook direct terugkeren naar het beginoverzicht door op het pijltje direct naast het woord verkenner te klikken.

U kunt behalve op het gele mapje ook op de titel van het mapje klikken. U opent dan niet het mapje, maar het record dat bij het mapje zelf hoort. In sommige websites wordt behalve van de (map)titel ook gebruik gemaakt van de overige informatie die daarin staat.

Zoeken

De Verkenner van Redactiesite biedt een eenvoudige tool om records te vinden. De zoekfunctie zoekt op alle tekstvelden van de tabel. Typ een zoekterm in het zoekvenster en klik op het vergrootglas. De zoekfunctie zoekt op alle tekstvelden van de tabel.

N.B.: In de hierarchisch geordende tabel zoekt de zoekfunctie alleen in de geopende map. Wilt u een zoekactie uitvoeren op de gehele tabel, dan kunt u de hierarchisch geordende tabel tijdelijk omzetten in een Standaardtabel. U doet dat door op de kleine button met het plus-teken te klikken (‘Ontkoppel de records’). Vergeet u niet om na uw zoekactie de tabel weer terug zetten. U doet dat door te klikken op de kleine button met het min-teken (‘Koppel de records’).

TIP: De zoekfunctie biedt nog een extra mogelijkheid als u op zoek bent naar een record of records waarvan u de exacte waarde van een bepaald veld weet, bijvoorbeeld een datum of een id-nummer. Typ dan als zoekterm in bijvoorbeeld id=12 om het record met id-nummer 12 te vinden of datum=2006-04-14 om de records te vinden met datum waarde 2006-04-14.