Skip navigatie

Home > Support > Handleiding Redactiesite > Waar begin ik? > Tabellen en directories

Tabellen en directories

De informatie van uw website wordt opgeslagen in database tabellen. Daarnaast biedt Redactiesite de mogelijkheid om een of meer directories in te richten om bestanden (bijvoorbeeld Word-documenten, PDF-bestanden of audio- en videobestanden) op te slaan.

Database tabellen

Een database kunt u zich het beste voorstellen als een kast met laden. Iedere lade stelt een tabel voor. Trekt u de lade open, dan zitten daar systeemkaarten in. Iedere systeemkaart staat voor een zogenaamd record in de tabel. De informatie op de systeemkaart (nummer van de kaart, datum, titel, naam, etc) komt overeen met de informatie in de verschillende velden van een record.

Webpagina’s en records

Globaal gesproken bestaat een pagina van uw website uit de informatie die staat in een record van een van de databasetabellen. Bestaat de webpagina uit een datum, een titel, een header en een langer tekstgedeelte (body), dan staat deze informatie in een record met tenminste de velden datum, titel, header en tekst of body. Iedere pagina van uw website heeft een id-nummer; dat is het id-nummer van het record in de databasetabel.

Hoewel het aantal verschillende tabeltypen in principe eindeloos is, kan binnen Redactiesite toch een drietal typen worden onderscheiden, afhankelijk van de wijze waarop Redactiesite de tabellen weergeeft: de Standaardtabel, de Hierarchisch geordende tabel en de Afbeeldingentabel.

Standaardtabel
Standaardtabellen gedragen zich in de Redactiesite als een lange lijst. De Verkenner geeft deze tabellen weer als een lijst met records herkenbaar aan een tekstfile icoontje.Hierarchische tabel

Het tweede type tabel is een tabel waarin de records hierarchisch geordend zijn.
Hoewel de informatie in iedere tabel feitelijk in een lange lijst staat, geeft de Verkenner van de Redactiesite deze weer op een wijze die doet denken aan het bestandsysteem van uw computer, namelijk met mapjes en items. De informatie van uw website staat in records (zogenaamde ‘items’) die op hun beurt in mapjes (kunnen) zitten. Mapjes kunnen behalve items ook andere mapjes bevatten. Mapjes kunnen zelf ook informatie bevatten.De Verkenner van Redactiesite biedt voor dit type tabel een aantal extra opties, zoals de mogelijkheid om records van het ene mapje naar het andere mapje te verplaatsen of te kopieren.

Afbeeldingentabel

Afbeeldingen op uw website worden opgeslagen in aparte Afbeeldingentabellen.Zo’n Afbeeldingtabel is gerelateerd aan een of meer tabellen, waarin de tekst van de pagina staat. Als een pagina op uw website bestaat uit tekst en afbeeldingen dan wordt de informatie dus uit twee aparte tabellen gehaald. De Verkenner geeft een Afbeeldingentabel weer als een lijst met records herkenbaar aan een miniatuurweergave van ieder plaatje.

Directories

Redactiesite biedt de mogelijkheid om een of meer directories in te richten om langere tekstbestanden (Word-documenten of PDF-bestanden) of audio- en videobestanden op te slaan. Met de Verkenner kunt u de bestanden in deze directory beheren: nieuwe bestanden uploaden, de naam van een bestand wijzigen of bestanden weer uit de directory verwijderen. U kunt ook subdirectories aanmaken en uw bestanden kopieren en verplaatsen van de ene directory naar een andere.TIP: Het inrichten van uw bestandenmap kunt u het beste doen voordat u met uw website aan de slag gaat. Achteraf subdirectories maken en bestanden daarnaar verplaatsen betekent dat u op alle pagina’s waar naar de betreffende bestanden wordt verwezen de verwijzing naar het bestand moet aanpassen.